Ildstedets venner.

Ildstedet blev åbnet lørdag d. 17. september kl. 11.

Info-tavle    Gæster    ArbejdsholdetHistorien bag ildstedet i Nørregade, Hundested:

I 2011-2012 blev en 8.500 år gammel jægerstenalderboplads afdækket ved Nørregade i Hundested. Efter de arkæologiske undersøgleser blev det hele dækket til igen.
En kreds af borgere og virksomheder prøver nu at få lavet en markering af stedet ved genetablering af det ildsted, der var det mest markante fra udgravningen.
Det har efterfølgende vist sig, at selve ildstedet efter nærmere undersøgelser "kun" er ca. 2.500 år gammelt. Bopladsen viser alligevel, at der i disse mange år har levet mennesker, der har udnyttet den gode beliggenhed ved havet til fiskeri mv. - og at vi i dag billedeligt talt står på skuldrene af vore forfædre. Derfor vil retablering af ildstedet være en god markering af det historiske sted og udgangspunkt for at formidle historien derom.
Se hele projektbeskrivelsen HER.

Ildstedet

Projektet:

Projektet omfatter i sin helhed foruden retableringen af det oprindelige ildsted også en "formidlingsvæg" med oplysninger om historien bag bopladsen mv., bænke eller siddesten, lys osv. Se skitsen.

Skitse

Organisering:

Vennegruppen er organiseret som en initiativgruppe, der organisatorisk er en del af By og Land Halsnæs, som også fører regnskab mv. som en særskilt og uafhængig del af foreningens øvrige regnskab.
Gruppen er ikke underlagt foreningens kompetance eller regler iøvrigt, men gruppens arbejde følges af foreningens bestyrelse og rapporteres til generalforsamlingen. Efter etablering af bopladsudstillingen nedlægges vennegruppen. Evt. overskud i forbindelse med etableringen hensættes i et særskilt regnskab til vedligeholdelse og evt. forbedring af den etablerede udstilling. By og Land Halsnæs hæfter ikke for eventuelt underskud.
Gruppen arbejder blandt andet sammen med:

Budget:

Gruppen har søgt adskillige fonde mv.om tilskud, og der er hidtil ydet tilskud til projektet fra hhv. Nordea på  30.000 kr. og fra Halsnæs kommunes Vækstfond på 50.000 kr. Derimod har bl.a. LAG Halsnæs-Gribskov afslået at give tilskud. Gruppen fortsætter med at søge fondsmidler mv., men agter at påbegynde etableringen fra foråret 2016 med de nuværende midler.

Tidsplan for etablering:

   Under udarbejdelse.