l

Lemches Gård:


14. december 2010:
Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler et nyt forslag til lokalplan. Se forslaget HER
7. december 2010:
Byrådet giver tilladelse til nedrivning af Lemches Gård.
11. november 2010:
Lemchesagen trækker i langdrag. Kommunen vil åbenbart blot genfremsætte det tidligere lokalplanforslag inden jul uden ændringer. Det indebærer en risiko for, at"partidisciplinen" ikke holder i partierne, og at planerne derfor trods massive protester bliver vedtaget og ikke efterfølgende kan ændres.  
Se nærmere HER
August 2010: Foreningen har sendt indsigelser mod kommuneplantillæg 1 og lokalplan 08-1. Se brev til udvalget HER. Se indsigelse vedr. lokalplan HER. Se indsigelse vedr. kommuneplantillæg HER. Se bilag til indsigelsen mod kommuneplantillæg HER. Se alternativt forslag HER.
Lemches gård er bevaringsværdig – viser en SAVE-vurdering, som kommunens egen forvaltning har gennemført! Et læserbrev til Halsnæs Posten forklarer nærmere. Læs debatindlægget HER. Se også læserbrev i Halsnæs-Posten den 17. august 2010 HER.
Foreningen har indsendt klage til Miljøankenævnet over kommunens miljøvurdering mv., se nærmere HER.
Foreningen afholdt debatmøde tirsdag d. 22. juni om planerne om nedrivning af Lemckes Købmandsgård i Nørregade i Hundested til fordel for opførelse af nye bygninger til SuperBrugsen og Fakta. Se nærmere HER.
Foreningen stillede en række spørgsmål til byrådet på mødet mandag den 12. april og afleverede et uddybende "Opråb". Se spørgsmålene HER - og opråbet HER.
Foreningen foreslog at der blev afholdt et møde mellem foreningen, køberen af ejendommene og kommunen, om der var andre muligheder for placering af de nye bygninger, som kunne sikre en bevaring af Lemckes Gård og træer mv. Borgmesteren afslog, at kommunen ville deltage i et sådant møde.
Det er fastslået ved den internationale SAVE-vurdering, at bygningen principielt er bevaringsværdig for Hundested - men da kommunen har solgt Strandborg og Lodsens Minde på betingelse af, at kommunen tillader nedrivning af Lemckes Gård, så er det ikke muligt for kommunen at kræve den bevaret for fremtiden.
Det er foreningens håb, at køberen og kommunen på baggrund af et stort pres fra borgere og interessenter i kommunen vil mødes i et fælles ønske om at undersøge, om der er alternative muligheder for det kommende supermarkedskompleks til det, kommunen umiddelbart har bundet sig til gennem salget af Strandborg og Lodsens Minde- og som er sket uden at borgerne har været inddraget i forslagene om ændringer af  kommuneplan og vedtagelse af lokalplan.
Se planer og tegninger over det planlagte byggeri HER.
Foreningen opfordrer alle interesserede til at deltage i drøftelserne om den bedste udnyttelse af grundene og bygningerne.
Forslagene til lokalplan og til ændringer af kommuneplanen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Lemches Gård-sagen: 

Det nyeste (Halsnæs-Posten d. 29/3-2011) er, at det er opgivet at lave en ny Super-Brugs på den tidligere biblioteksgrund. En ny FAKTA-butik overvejes i stedet. Den nuværende Super-Brugs i Hundested lukker  endeligt pga. underskud.
I mellemtiden er Lemches Gård sat til salg  for 3 mio. kr. - En arbejdsgruppe arbejder fortsat for at sikre bygningens bevarelse som et nyt Knud-Rasmussen-museum.
Ejeren af Lemches ejendom i Hundested har søgt og fået Halsnæs Byråds tilladelse til at rive bygningen ned. Tilladelsen gælder et år og bag den står hele højrefløjen samt syv ud af otte socialdemokrater. Se nærmere Dagbladet Frederiksborg Amts Avis HER.
Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler nu et nyt forslag til lokalplan for det areal, hvor Hundested Bibliotek og Lodsens Minde ligger, og som samtidig giver tilladelse til nedrivning af biblioteket og Lodsens Minde. Se forslaget HER. Forslaget er efterfølgende vedtaget.

Se nærmere om sagsforløbet HER.
Tilbage til Hovedmenu